تیلور که به تازگی در مصاحبه اش با مجله ی people گفته که از تعریف و تمجید lady gaga بسیار هیجان زده شدهسوال.لیدی گاگا گفته که عاشق آهنگ you belong with me از تیلور هست و هر وقت این آهنگ رو میشنوه با صدای بلند باهاش میخونه تعجب.او گفته این آهنگ عالیه و خیلیwhimsical(هوس آلود) هست (من دقیقا منظور این لیدی گاگا رو نفهمیدم اگه شما فهمیدید به منم بگید ولی این دقیق چیزیه که لیدی گاگا گفته:

It’s a great song! I think it’s just because it’s very whimsical in a way that I’m not necessarily whimsical every day.

 

و تیلور به مجله ی people گفته یکی از طرفدارای بزرگ لیدی گاگاستسوالو اولین بار که اون رو در mtvبا لباس رقص دیده فکر کرده که لیدی گاگا خیلی شجاعانه میخونه و وقتی به خونه رفته آهنگ just dance لیدی گاگا رو دانلود کرده .اینم متن انگلیسیه چیزی که تیلور گفته (نتونستم بهتر از این ترجمه کنم):
That absolutely made my day when I read that because I’m a huge fan of hers. I appreciated that. I remember the first time I ever saw [Lady Gaga] on [MTV's] TRL. She had like a leotard on and I just thought to myself, that’s so daring. Her music must be daring like that and [I] went home and I downloaded ‘Just Dance.’

 


نظرتون چیه؟من که وقتی فهمیدم شوکه شدم.لیدی گاگا کجا تیلور سویفت کجا اگه هرکی دیگه از تیلور تعریف می کرد این قدر تعجب نمی کردمتعجب