تیلور در ١٣ june از 8 صبح تا 9 شب با طرفدارانش بوده نیشخند

راستی این دیدار مجانی بوده.

در این عکس هواداراش واسش رو بازوش یادگاری نوشتن تیلور گفته که اون روز خیلی بهش خوش گذشته

بقیه ی عکس های تیلور رو در ادامه مطلب ببینید.


good for her fansگریهکاش منم اون جا بودم